فصل دوم پایان نامه - پیشینه تحقیق | سوابق تحقیق | فصل 2 پایان نامه | ادبیات تحقیق | مبانی نظری | عنوان رساله | موضوع پایان نامه فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

فصل دوم پایان نامه

فصل دوم پایان نامه را مبنای طرح نظری پژوهش می توان معرفی نمود .
فصل دوم پایان نامه | هر چند این فصل در تحقیقات کیفی و کمی نسبتا کاربرد های متفاوتی دارد اما نشان دهنده موجه بودن پایان نامه یا پژوهش است
در پایان نامه های کمی مبانی نظری مشخص کننده مسیر و اهداف تحقیق است در حالی که در نوع کیفی این فصل بیشتر نشان دهنده تحقیقات مرتبط است و الزامی ندارد که مسیر و هدف دهنده پایان نامه باشد.

فصل دوم پایان نامه

معمولا” از فصل دوم پایان نامه تحت عناوینی چون “بررسی مبانی تحقیق”، “بررسی مبانی نظری پژوهش” یا “بررسی ادبیات موضوع” و… نام برده می شود و  بخش زیادی از پایان نامه را به خود اختصاص می دهد. معمولا” دانشجویان این فصل را ساده ترین بخش کار پایان نامه قلمداد می نمایند زیرا معتقدند با جستجوی کلیدواژه های تحقیق  می توانند مطالب آماده ای را پیدا نمایند و فقط لازم است که این مطالب در کنار یکدیگر قرار دهند فصل دوم پایان نامه. این در صورتی  که تصور اشتباهی بوده و اهمیت تدوین درست فصل ۲ کمتر از سایر فصل های پایان نامه نیست. در اینجا، نکاتی برای  تدوین درست فصل دوم پایان نامه ارائه می گردد.

مشکلی که در پایان نامه های دانشجویان  مشاهده شده است, نگارش فصل دو بر اساس نوشته های پایان نامه های دیگر می باشد . به شکلی که در تجزیه مطالب آورده های بسیار مناسبی مشاهده می شود اما در ترکیب الگوی مناسب و سیر تکامل و منسجمی مشاهده نمی شود.
بهترین توصیه برای افرادی که قصد دارند پایان نامه بسیار خوبی داشته باشند این است که فصل دوم پایان نامه یا مبانی نظری خود را حداقل ۳ بار نگارش نمایند.

بار اول : جمع آوري تعاريف – مباني به صورت فیش نويسي شده يا نگارش شده در فايل هاي استانداردی که قابلیت فراخوانی داشته باشد
بار دوم : مطالعه بخش هاي جمع شده و استفاده از جدول یا طرحی مشخص براي چينش اين داده هاي اطلاعاتي به صورت ستون فقرات ماهي وار(مطالب اصلي به فرعي مشخص شده و مطالب اصلي نيز به صورت روابط منطقی به هم مرتبط باشند). لازم به توضيح است دارا بودن فلسفه فکري صحيح براي سازمان دهي اين فصل شناخت و اشراف نسبتا مطلوب پژوهشگر را مي طلبد).

بار سوم :روايت مباني جمع آوري شده از زبان خود پژوهشگر و خلاصه سازي به صورت جداول و شکل ها براي استفاده از خلاقيت هاي فردي در نگارش مطالب تکراري

لازم است محقق در فصل دوم پایان نامه (بخش اول) ، تشابه ها و تفاوت های معنایی احتمالی کلیدواژه های تحقیق خود را با مفاهیم هم خانواده مشخص کند .به طور مثال : کسی که قرار است در موضوع انگیزش به مطالعه بپردازد باید تفاوت ها و تشابه های آن را با مفهوم رضایت شغلی مشخص نماید.

هر میزان  محقق در فصل دوم پایان نامه ، بتواند تحقیقات بیشتری را مورد مطالعه قرار دهد و تئوری های بیشتری را ملاحظه نماید کار وی در فصل ۵ که باید به بحث و تبیین نتایج تحقیق خود پرداخته و مشا بهت ها و تفاوت های یافته های خود را با تحقیقات مشابه بیان نماید، آسان تر خواهد بود. همچنین، محقق باید بتواند با بهره گیری از نظریه های موجود، یافته های تحقیق خود را توضیح دهد و بیان نماید چرا نتیجه تحقیق به چنین یافته هایی ختم گردیده است. یعنی دقیقا فصل دوم، باید بیس و شالوده مطالب اصلی شما در فصل ۴و۵ یعنی تجزیه و تحلیل یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد.

در فصل ۲ مطالب باید منسجم بوده و معنا و منظور واحدی را دنبال نماید یعنی مطالب قبل و بعد باید مکمل  بوده و با یکدیگر در ارتباط باشد به گونه ای که هر کسی آنرا مطالعه نماید به هدفمندی مطالب پی برده و منظور نویسنده را از مطالب ارائه شده درک نماید.

قاعده بر آن است که با خاتمه یک پاراگراف، رفرنس یا رفرنس های مطالب آن پاراگراف بر اساس روش های استاندارددر انتهای پاراگراف یا انتهای هر جمله داده شود.

بخش دیگری که در فصل دوم پایان نامه بررسی  می شود پیشینه پژوهش است.

در بررسی پیشینه پژوهش ( فصل دوم پایان نامه ) باید گفت :

پژوهش امری است گروهی . هر مطالعه ضمن آن که مبتنی بر مطالعات قبلی است ، خود نیز  پایه ای برای مطالعات بعدی است . هر قدر تعداد ارتباط ها و پیوند های ممکن یک مطالعه با مطالعات قبلی و تئوری های موجود بیشتر باشد ، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش آدمی بیشتر است.

این پرسش مطرح است که اندیشه ها و مفاهیم اصلی پژوهش از کجا می آید و چطور  می توان آن ها را برای تدوین فرضیه با یکدیگر ربط داد . این اندیشه ها و مفاهیم تا حدودی از تفکر خود پژوهشگر و در حد قابل توجهی نیز از کارهای قبلی که نوشته ها ، ادبیات ، یا نشریات پژوهشی نامیده می شود ، استخراج می شود … حتی در مواردی که نیاز به اجرای پژوهش های ابتکاری ، نوین و اصیل باشد ، باید کارهای گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار آن ها پرهیز شود .

مهم تر آن که ، کارهای قبلی در حقیقت نقطه حرکتی است برای کارهایی که هم باید مبتنی بر آن باشد و هم آن را گسترش دهد . از این گذشته ، بررسی دقیق مطالعات عمده در یک زمینه مورد علاقه می تواند از لحاظ کمک به تفسیر یافته های قبلی ، انتخاب بین توضیحات متفاوت ، یا نشان دادن کاربرد های مفید نیز رهنمود های با ارزشی در اختیار پژوهشگر قرار داده ، همپوشی ها ، تنگناها و شکاف های موجود در یک زمینه خاص را روشن سازد .

وظایف محقق در فصل دوم پایان نامه :

بررسی پیشینه تحقیق – ارزشیابی ، نقدو بررسی انتقادی و تفسیر و تحلیل موضوعات ، نظریات و تحقیقات به عمل آمده در حوزه های مشابه عنوان پژوهش و مقایسه نظرات و تحقیقات مختلف با یکدیگر  به منظور افزایش آگاهی های پژوهشگر در جهت انجام تحقیق خاص مورد نظر او و ارائه فرضیاتی سنجیده می باشد .برای این منظور لازم است به بررسی و تجزیه و تحلیل مقالات، پایان نامه ها، کتب و … که در داخل یا خارج از کشور انجام شده است، بپردازید.

لذا ضروری است پژوهشگر در زمان  بررسی پیشینه پژوهش ( فصل دوم پایان نامه ) ، پیوسته این امر را وجهه نظر خویش قرار دهد و مطالب و موضوعات مربوطه را به گونه ای تنظیم و تلقین نماید و آن ها را به شکلی مورد مقایسه و تحلیل و تفسیر قرار دهد که به هدف مذکور نائل آید .
به طور  ساده تر ، محقق باید از خود بپرسد که آیا شکل تنظیم پیشینه پژوهش فصل دوم پایان نامه طوری  است که وی بتواند استفادۀ قابل توجهی از آن در انجام پژوهش خود و در ارائه فرضیات و یا سوالات تحقیق به عمل آورد .

در چنین صورتی  است که پژوهشگر ملاحظه می نماید  راجع به بعضی جزئیات علمی نظریات خاصی ارائه نشده و یا در قسمت هایی از آن ها خلأ هایی به چشم می خورد ، و یا آن که در بعضی از تحقیقات از روش های تحقیقی خاصی مانند  توصیفی استفاده شده ، ابزار گرد آوری اطلاعات خاص مانند پرسشنامه ، جامعه و نمونه آماری بخصوصی انتخاب گردیده است

و لذا در چنین حالتی نیز محقق می تواند با مقایسه مجموعه تحقیقات مشابه ، نتیجه گیری لازم را به عمل آورد و حتی خواهد توانست در پژوهش خود موارد لازم را ، که چه بسا در پژوهش های قبل نادیده انگاشته شده ، لحاظ نماید و عمدتا ً میزان تمرکز آن ها را بر موضوعات خاص و یا روش های بخصوصی کشف نماید ، در مورد میزان وصول هر تحقیق به هدف هایش در فصل دوم پایان نامه  قضاوت کند و بر این اساس تحقیق خود را تنظیم نماید .

لذا بسیار  خوب است که پژوهشگر در فصل دوم پایان نامه بتواند در جدولی نام محقق ، سال تحقیق، عنوان تحقیق ، روش تحقیق ، جامعه ونمونه آماری ، ابزار جمع آوری اطلاعات و نتایج را پشت سر هم ذکر نماید که در کنار توضیحاتی که در این موارد می نویسد ، با یک نگاه به این جدول بتواند نتیجه گیری لازم را به عمل آورد و با سهولت بیشتری خوانندگان را متوجه این نکته نماید  که غالب تحقیقات مشابه انجام شده متمرکز برچه مواردی بوده اند .

فصل دوم پایان نامه می تواند دو قسمت کلی داشته باشد :

در قسمت اول فصل دوم پایان نامه :

عمدتا ً به بررسی نظریه هایی  که در زمینه عنوان تحقیق و مولفه ها و ابعاد و جواب تشکیل دهنده آن در فصل دوم پایان نامه، توسط دانشمندان مختلف داخل و خارج کشور ارائه شده ، متمرکز می باشد باید بسیار دقت شود که در این بخش از یک سری کلی گویی های بی مورد راجع به عنوان تحقیق ، که می توان از کاب های  مختلف استخراج نمود ، و مطالب و موضوعات قطعه قطعه ای که بدون نظم و وحدت منطقی در کنار هم وصله گونه قرار داده می شوند احتراز نمود.

از طرف دیگر ، از نظر محتوایی این فصل دوم پایان نامه به بررسی کلیه متن ها و منابع مربوط به موضوع تحقیق که تا زمان اجرا و انجام تحقیق به رشته تحریر در آمده اند ، می پردازد ؛ اما این بررسی نمودن  فقط شامل مرور و خلاصه نمودن آن ها نیست.

توجه قطعی به این نکته مهم است که دیگران در نظریات و تحقیقات خود چه مواردی را مطرح ساخته و انجام داده اند ، تا آن که از موارد قابل استفاده برای انجام تحقیق مورد نظر پژوهشگر ،الگو گرفته شود و بهره مناسب به عمل آید و از جانب دیگر مشخص گردد که دیگران در نظریات و تحقیقات خود چه مواردی را مطرح نساخته و انجام نداده اند .

یا آن که آن تحقیقات از چه محدودیت های خاصی متاثر بوده است ، تا حتی المقدور تلاش گردد که در تحقیق جدید آن موارد مطرح شود و تحقیقاتی در زمینه های جدید انجام شود و محدودیت های قبلی به نوعی رفع گردد.

فیش برداری در فصل دوم پایان نامه

بدیهی است رسیدن به چنین هدفی نیز با فیش برداری و خلاصه نمودن تعدادی منبع امکان پذیر نیست . شاید مبالغه نباشد اگر گفته شود یکی از اشتباهات دانشجویان همین است که با ذکر خلاصه چند موضوع از چند منبع و پشت سر هم ردیف نمودن آن ها وظیفه خود را خاتمه یافته تصور می نمایند ..

حال آن که لازم است پایان نامه ، یک مجموعۀ واحد ، منسجم و هماهنگ قلمداد شود  که تمام اجزاء و فصول ان مکمل یکدیگر بوده و همه در راستای تحقق اهداف رساله و یا پایان نامه عمل می نمایند  ، حال باید این سوال را مطرح ساخت که خلاصه نمودن  و کنار هم قرار دادن چه مطلب به تحقق کدام هدف رساله کمک می کند ؟!

آیا در این صورت این فصل دوم پایان نامه بخشی از پژوهش محسوب می گردد . گاهی اوقات مشاهده می شود که در مورد برخی عنوان ها  و موضوعات می توان بدین گونه مطالبی تکه تکه را از کتب متعدد استخراج نمود ، که حجم آن ها شاید بالغ بر چندین کتاب شود ، ولی ایا به راستی چنین امری فلسفه بررسی پیشینه پژوهش است .
این جاست که به نظر می رسد در تنظیم مطالب فصل دوم پایان نامه ، باتوجه به هدف های خاص آن فصل ، باید بازنگری لازم به عمل آید .


پیشینه تحقیق – سوابق تحقیق – فصل دوم پایان نامه – ادبیات تحقیق – مبانی نظری – عنوان رساله – موضوع پایان نامه