پیشینه تحقیق و پژوهش | انجام پیشینه تحقیق و پژوهش با کیفیت بالا و تضمینی | نحوه نوشتن پیشینه تحقیق و پژوهش فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

پیشینه تحقیق و پژوهش

پیشینه تحقیق و پژوهش

پیشینه تحقیق و پژوهش

جهت بررسی پیشینه تحقیق ، باید مراحل زیر طی شود  :

۱ شناخت نسبى از مسئله تحقيق کسب کنیم و كليد واژه هاى آن به دست ،آورد. براى شناختن مسئله ابتدا بايد يك يا دو جمله در تشريح آن نوشت و سپس براى وضوح بيشتر آن، به متون درسى و دائرة المعارف ها مراجعه نمود . در چنين منابعى سعى بر آن است كه نظريات و مفاهيم مربوط به آن ها به طور روشن وقابل فهم بيان گردد. البته اگر محقق قبلا مطالعه اكتشافى را انجام داده باشد، حد و حدود مسئله تحقيق و مفاهيم كليدى آن برايش روشن شده و به راحتى مى تواند گام دوم بررسى پيشينه را بردارد.

۲٫ منابع مناسبى را كه به معرفى تحقيقات مى پردازند، بيابیم و بررسى نماییم.

يافتن اين منابع در پیشینه تحقیق و پژوهش از راه ها و پايگاه هاى زير ممكن است:

– فهرست كتاب ها در كتابخانه هاى تخصصى

– نمايه موضوعى كتب مانند نرم افزار “هادى “براى يافتن بخش ها يا فصولى از كتاب ها

– فهرست پايان نامه ها

– فهرست چكيده تحقيقات و پايان نامه ها

– دائرة المعارف ها

– سيستم هاى رايانه اى مانندCD-Rom ، شبكه هاى Online و شبكه اينترنت

– مصاحبه با اساتيد رشته مربوطه

– مشورت با كتابدار مرجع (كه با منابع آشنايى كافى دارد)
۳٫ پس از يافتن تحقيقات مشابه به مطالعه نقادانه اين تحقيقات بپردازیم. محقق با استفاده از راه ها و منابع مزبور، عناوين مشابه يا نزديك به عنوان تحقيق خود را جست و جو مى نماید . يافتن تحقيقاتِ مطابقْ يا مشابه، هشدارى است براى محقق كه نقّادانه و با تيزبينى و دقت آن ها را مطالعه نموده ، شباهت ها و تفاوت هايشان را با تحقيق خود جست و جو كند تا تفاوت هاى مهم آن ها با تحقيق فعلى برجسته شده و توجيه كافى براى انجام تحقيق جديد فراهم آيد و نيز معلوم شود كه اين تحقيق نسبت به آن ها از چه جايگاهى برخوردار است و چه رابطه اى بين آن ها وجود دارد، پژوهش هاى مشابه تا كجا پيش رفته اند و دقيقا خلأ موجود در اين زمينه چيست.

چنين نگاهى به پيشينه، به محقق كمك مى كند در پرتو كارهاى مشابه و اشاراتى كه در ضمن آن ها موجود است، مسئله خود را نيز به نحو روشن ترى تحليل نماید  و به مخاطبِ تحقيق خود بشناساند.

۴٫ چكيده اى از تحقيقات مطابق و مشابه تهيه كند. چكيده، شامل يافته ها به طور كلى و احيانا روش تحقيق و گاهى آمار نمونه می باشد .

۵٫ به نگارش بررسى انجام شده بپردازد. گزارش بررسى پيشينه بايد نشان دهد كه محقق بر موضوع تحقيق خود اشراف دارد و از آخرين تحقيقات مرتبط آگاه است و ضرورت تحقيق كنونى را نيز ثابت نماید . از اين رو، گزارش پيشينه بايد شامل دو بخش اصلى باشد: خلاصه و چكيده اى از دانش موجود در باره تحقيقات مرتبط؛ اين بخش با استفاده از چكيده هاى تهيه شده در مرحله قبل تدوين مى شود.

۶٫ كتاب شناسى منابع را تهيه نماید . مشخصات كتاب شناختى منابع مورد استفاده و نيز تحقيقات مرتبط پيشين كه در آن ها يافت شده، بايد با دقت يادداشت شده و در بخش بررسى پيشينه ذكر گردد تا در مستند بودن اين بررسى ترديدى ايجاد نشود.

یافتن پیشینه تحقیق و پژوهش ، امری زمان بر و نیاز به تجربه و دقت بالا در جستجو دارد . موسسه راهبرد ، همراه شما در تعیین پیشینه تحقیق و پژوهش شما در هر رشته و موضوعی میباشد .

جهت ارتباط با ما کافیست با ما تماس بگیرید و یا با تکمیل فرم زیر منتظر تماس کارشناسان و متخصصان ما باشید

[form form-1]